YMUNO

JOIN

Please return completed forms to clwbsyrffiodc @ gmail . com

If you want to join our membership wait list please complete the JOIN WAITING LIST form.

For people newly offered membership to the club, please complete the NEW MEMBER form.

Returning members should complete the MEMBERSHIP RENEWAL form.

CLWB SYRFFIO DYFFRYN CONWY

SYRFFIO YN Y MYNYDDOEDD    SURFING IN THE MOUNTAINS

Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.
'Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.
Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.
Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

The club is based at Surf Snowdonia in Dolgarrog.

We offer affordable and inclusive surfing opportunities for young people living in the Conwy Valley area.

We help members gain skills and qualifications in surfing, water safety and beach lifeguarding.

Through links with Surf Snowdonia we develop and encourage club members to gain employment and work experience.