NEWYDDION

NEWS

MORE LIFEGUARD QUALIFICATIONS

Massive congratulations to Colwyn Bay Surf Lifesaving Club and Clwb Syrffio Dyrffyn Conwy members Alfie Herbert, Will Beaumont, Sam Roberts, Guto Brown, Sion Edwards and Osian Curtis who in freezing conditions all qualified today as Level 1 beach lifeguards.

Also congratulations to Gwion Brown who fully qualified as a National Vocational Beach Lifeguard.

Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.
'Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.
Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.
Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

The club is based at Surf Snowdonia in Dolgarrog.

We offer affordable and inclusive surfing opportunities for young people living in the Conwy Valley area.

We help members gain skills and qualifications in surfing, water safety and beach lifeguarding.

Through links with Surf Snowdonia we develop and encourage club members to gain employment and work experience.