NEWYDDION

NEWS

CLWB SYRFFIO AR S4C / ON S4C

The Surf Club was featured on the Childrens TV Show TAG on Sept 26th at 5pm.

You can watch it on "catch up" on BBC iplayer, our feature is shown at 27 mins 17 seconds into the programme.

Alternatively, S4C have posted our two minutes of fame here:

http://www.s4c.cymru/tag/?tw_portfolio=clwb-syrffio-dyffryn-conwy

Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.
'Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.
Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.
Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

The club is based at Surf Snowdonia in Dolgarrog.

We offer affordable and inclusive surfing opportunities for young people living in the Conwy Valley area.

We help members gain skills and qualifications in surfing, water safety and beach lifeguarding.

Through links with Surf Snowdonia we develop and encourage club members to gain employment and work experience.