NEWYDDION

NEWS

January 13, 2020

Over the winter, our members have been taking ski and snowboard lessons with the Llandudno Ski and Snowboard Centre.

Llandudno Ski and Snowboard Centre partnered with us to provide an affordable course of 10 lessons for both beginner, intermediate and advanced groups.

Massive thanks to Llandudno...

November 11, 2019

Massive congratulations to Colwyn Bay Surf Lifesaving Club and Clwb Syrffio Dyrffyn Conwy members Alfie Herbert, Will Beaumont, Sam Roberts, Guto Brown, Sion Edwards and Osian Curtis who in freezing conditions all qualified today as Level 1 beach lifeguards.

Also congratulations t...

Please reload

Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.
'Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.
Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.
Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

The club is based at Surf Snowdonia in Dolgarrog.

We offer affordable and inclusive surfing opportunities for young people living in the Conwy Valley area.

We help members gain skills and qualifications in surfing, water safety and beach lifeguarding.

Through links with Surf Snowdonia we develop and encourage club members to gain employment and work experience.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now