NEWYDDION

NEWS

November 3, 2019

Congratulations to Clwb Syrffio members Osian Coyle and Gwion Brown who both did amazingly well in the North Wales Open Surf Competition at Porth Ceiriad earlier today.

In some solid surf, Osian narrowly missed out on a place in the final in the mens competition but surfing against many older and mor...

Please reload

Mae'r clwb wedi ei leoli yn Surf Snowdonia yn Nolgarrog.
'Rydym yn cynnig cyfleoedd syrffio fforddiadwy a chynhwysol i bobl ifanc sy’n byw yn ardal Dyffryn Conwy.
Bydd cyfle i aelodau ddysgu sgiliau ac ennill cymwysterau mewn syrffio, diogelwch yn y dŵr ac achub bywyd ar draeth.
Trwy gysylltiadau â Surf Snowdonia, ‘rydym yn datblygu ac annog aelodau'r clwb i gael gwaith a phrofiad gwaith.

The club is based at Surf Snowdonia in Dolgarrog.

We offer affordable and inclusive surfing opportunities for young people living in the Conwy Valley area.

We help members gain skills and qualifications in surfing, water safety and beach lifeguarding.

Through links with Surf Snowdonia we develop and encourage club members to gain employment and work experience.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now